Miscel·lània

IMATGES i FOTOGRAFIES

En aquesta pàgina hem penjat diferents col·leccions d'imatges relacionades amb qualsevol àmbit de la divulgació científica. Totes les fotos estan agrupades en les següents galeries:

Galeria 1. Personatges

Galeria 2. Química

Galeria 3. Taules Periòdiques

Galeria 4. Astronomia

Galeria 5. Mineralogia

Galeria 6. Física

Galeria 7. Llum i colors